Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Pågående detaljplanearbeten

Pågående detaljplanearbeten

Här finns handlingarna till de detaljplaner som befinner sig i samråds- eller granskningsskedet. Under den angivna samrådstiden för respektive plan har alla berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Pågående detaljplaner

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Planarkitekter
0380-51 84 29
0380-51 84 80
0380-51 84 91
0380-51 86 32
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.