Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Västra staden etapp 1

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra staden etapp 1.

Planområdet utgör en första etapp av den nya planerade stadsdelen Västra staden som ligger väster om resecentrum i Nässjö stad. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse samt möjliggöra den vision och översiktliga ställningstaganden som tagits fram i ett planprogram för Västra staden.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera.

Samrådsmöte

Du är välkommen till ett allmänt samrådsmöte den 19 januari om detaljplanen.

Uppdatering: På grund av de senaste pandemirestriktionerna kommer mötet att hållas digitalt via Microsoft Teams.

Tid: Onsdag 19 januari klockan 18:00.
Plats: Digitalt möte via länk i Microsoft Teams (se information nedan)
Anmälan: Senast 18 januari till: jenny.lindh@nassjo.se

Länk till mötet: Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Microsoft Teams

Samrådsmötet hålls via Microsoft Teams. Detta är en tjänst för datorer och mobiler som möjliggör digitala möten. Teams kan användas direkt i flera webbläsare utan att behöva laddas ned. För de webbläsare som inte stöder Teams kan en app-version laddas ned gratis. App-versionen laddas ned via Microsofts hemsida:

Länk för att ladda ner Microsoft Teams Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor eller problem med den digitala mötesformen, kontakta ansvarig planarkitekt ett par dagar innan mötet så hittar vi en lösning. Anslut gärna en stund innan mötet för att säkerställa att allt fungerar.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun. Vi vill ha ditt svar senast den 28 januari 2022.

Brev: Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö
E-post: samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Samrådshandlingar

Underlagsmaterial

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Jenny Lindh
0380-51 84 29
jenny.lindh@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.