Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Soldaten 1

Vy med träd och grönska för området Soldaten 1.

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Soldaten 1 med flera. Planområdet ligger i stadsdelen Runneryd, Nässjö stad och kommun. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra för uppförandet av bostäder och samtidigt tillåta centrumändamål vilket möjliggör för bland annat butik och trafikskola. En ny väganslutning möjliggörs från Selma Josefinas gata in till fastigheten Soldaten 1.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd. Samrådsanteckningar har upprättats och ingår i granskningshandlingarna. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter samrådet och hålls nu tillgänglig för granskning under tiden 15 november–15 december 2022.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 15 december 2022.

Kontakt

Frågor besvaras av Sofie Björling, telefon 0380-51 84 89, e-post sofie.bjorling@nassjo.se.

Granskningshandlingar

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan,

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Sofie Björling
0380-51 84 89
sofie.bjorling@nassjo.se.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.