Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Pärlugglan 6 med flera

Samråd detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Pärlugglan 6, 7, 8, 9, Strömkarlen 6 samt Forserum 7:1. Planområdet ligger centralt i Forserum längs med Jönköpingsvägen. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra för centrumnära flerbostadshus.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 8 oktober 2022.

Kontakt

Frågor besvaras av Moa Kjellberg, telefon 0380-51 85 01, e-post moa.kjellberg@nassjo.se.

Samrådshandlingar

Underlagsmaterial

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av:
Moa Kjellberg
0380-51 85 01
moa.kjellberg@nassjo.se.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.