Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Spexhult 1:5

Foto på gata och byggnader i området Älgkon i Bodafors.

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Spexhult 1:5. Planområdet ligger öster om Spexhultasjön, strax norr om Solbacka. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra uppförandet av bostadsbebyggelse.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen senast den 8 oktober till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Kontakt

Frågor besvaras av Moa Kjellberg
telefon: 0380-51 85 01 e-post: moa.kjellberg@nassjo.se

Samrådshandlingar

Underlagsmaterial

Beskrivning av ärendets gång

För beskrivning av detaljplaneprocessen här

Tidsaxel samråd

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Moa Kjellberg
0380-51 85 01
moa.kjellberg@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.