Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Södergården 1:1, Åkraberget

Foto på gata och byggnader i området Älgkon i Bodafors.

Samråd detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan med syfte att skapa ny mark för bostadsbebyggelse och förskola i Nässjö stad. Planområdet ligger söder om Handskerydsjön, öster om bostadsområdet Åkershäll och norr om Södra vägen.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och samråds nu med berörda fastighetsägare, myndigheter med flera.

Bild på ruta för videouppspelning av möte med texten samrådsmöte för detaljplan del av Södergården 1:1, Åkraberget, logo Nässjö kommun.

Presentation av planförslaget

Den 12 april skulle ett digitalt samrådsmöte sändas via denna sida. Tyvärr ledde tekniska problem till att sändningen inte kunde genomföras. En presentation av planförslaget är möjlig att se via länken,
Länk till presentationen av detaljplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till: Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller via e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast 26 april 2021.

Kontakt

Frågor besvaras av planarkitekt Jenny Lindh, telefon 0380-51 84 29 eller e-post jenny.lindh@nassjo.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkanPDF
BullerutredningPDF
RiskutredningPDF
Geoteknisk utredningPDF
Arkeologisk utredningPDF
DagvattenutredningPDF

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Jenny Lindh
0380-51 84 29
jenny.lindh@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.