Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Södergården 1:1, Åkraberget

Foto på gata och byggnader i området Älgkon i Bodafors.

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan med syfte att skapa ny mark för bostadsbebyggelse och förskola i Nässjö stad. Planområdet ligger söder om Handskerydssjön, öster om bostadsområdet Åkershäll och norr om Södra vägen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd. En samrådsredogörelse har upprättats och ingår i granskningshandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”.

Detaljplanen är justerad och kompletterad efter samrådet och hålls nu tillgänglig för granskning under tiden 13 december 2021 – 17 januari 2022.

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Jenny Lindh
0380-51 84 29
jenny.lindh@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.