Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Detaljplan - Del Runneryd 1:1, Hembygdsparken

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för att ge planmässiga förutsättningar för tekniska serviceförvaltningen att kunna bygga en ny förskola inom Hembygdsparken i Nässjö. Detaljplanen syftar också till att tillskapa yta för park, parkering och en effektiv dagvattenhantering.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd. En samrådsredogörelse har upprättats och ingår i granskningshandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter samrådet och hålls nu tillgänglig för granskning under tiden 2 september – 29 september 2019.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast 29 september 2019.

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här.

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av
Fredrik Rendahl
0380-51 84 80
fredrik.rendahl@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.