Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Detaljplan - Del av Tryggarp 1:30 med flera

Granskning detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Tryggarp 1:30 m.fl. i Forserum. Planområdet ligger i anslutning till Stenserydsvägen, i närheten av riksväg 40. Detaljplanen upprättas för att öka utbudet av tillgänglig mark för industri och verksamheter i Forserum.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd. Samrådsredogörelse har upprättats och ingår i granskningshandlingarna. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) är personnamn ersatta med ”närboende”. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter samrådet och hålls nu tillgänglig för granskning under tiden den 20 september till den 20 oktober 2019.

Du är välkommen till ett allmänt samrådsmöte om detaljplanen.
Plats: Centrumkyrkan i Forserum
Datum: 2 oktober 2019
Tid: 18:00

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på detaljplanen till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 20 oktober 2019.

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådredogörelsePDF

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkanPDF

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här.

Kontakt

Expandera Minimera

Frågor besvaras av Emmie Löfgren
0380-51 86 32
emmie.lofgren@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.