Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplan

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ställa ut förslag till ny vatten- och avloppsplan. Syftet med en kommunal vatten- och avloppsplan är att få en heltäckande och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.

Vatten- och avloppsplanen kan läsas här mellan 21 december 2018 och 1 februari 2019.

Vatten- och avloppsplan 2019 - UtställningsversionPDF

Planen kan även läsas på kommunens medborgarkontor och på samhällsplaneringskontoret, Kyrkogatan 4, Nässjö. Om du inte kan ta del av materialet på ovanstående platser så hör av dig så skickar vi handlingarna.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på VA-planen till Nässjö kommun, samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se senast den 1 februari 2019.

Föreslagna åtgärder gällande befintliga kommunala anläggningar är huvudsakligen ledningsförnyelse, flera moderniseringar av befintliga vatten- och avloppsverk, förbättring av befintliga vattentäkter samt utredning av reservvatten. Under planperioden föreslås två områden (Sjölund/Klinten och Vareviken) byggas ut. Utanför de kommunala verksamhetsområdena ligger ansvaret för vatten och avloppsförsörjningen på de enskilda fastighetsägarna/anläggningsägarna.

Ovanstående åtgärder syftar till att ge både anläggningar som uppfyller dagens krav och positiva miljö- och hälsoeffekter. Till dessa räknas bland annat minskad övergödning och minskad risk för förorening av vattentäkter och badvatten. Åtgärderna är även ett led i att uppfylla miljökvalitets­normerna för vatten, få säkrare VA-försörjning samt anpassa den till förändrat klimat. Åtgärderna kommer att påverka kostnaderna och anläggningsavgifterna kan behöva höjas mer än den normala kostnadsutvecklingen.

Gällande vatten- och avloppsplan

Kommunfullmäktige antog en Vatten- och avloppsplan för Nässjö kommun 2014.
Vatten och avloppsplan Nässjö kommun 2014 finns i Nässjö kommuns författningssamling.

Policy, riktlinjer och handlingsplaner

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.