Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Värdefulla byggnader och miljöer

Programmet ”Värdefulla byggnader och miljöer” utgör ett led i Nässjö kommuns
strävan att skydda fornlämningar, bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader, som av kulturhistoriska skäl och ur allmän synpunkt är angelägna att bevara.

Programmet syftar till:

  • att öka kunskapen om kulturmiljön hos Nässjö kommuns invånare, informera om byggnader och bebyggelsemiljöer, vilka har ett särskilt kulturhistoriskt värde, och utpeka vilka byggnader inom kommunen som förväntas vårdas och bevaras med hänsyn till detta.
  • att ange de olika stöd- och styrmedel som kan komma att tillämpas t ex vid bygglovrådgivning, liksom vid granskning och prövning av bygglov, för att säkerställa kulturvärden i den byggda miljön.
  • att vara ett komplement till och underlag för kommunens översiktsplan.
  • att stimulera kommunens fastighetsägare till ett kontinuerligt och korrekt underhåll av byggnader och markområden.

Kulturmiljöprogrammet kan läsas här: Värdefulla byggnader och miljöerPDF

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.