Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering

Nytt förslag på strategi för Nässjö kommuns boende är nu ute på remiss. Du har möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Strategin ska fungera som en plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Den beskriver Nässjö kommuns förutsättningar, utmaningar och behov kopplat till bostadsförsörjningen. Den innehåller mål och åtgärder för boendeplaneringen. Strategin beskriver vilka verktyg som står till förfogande för en kommun i boendeplaneringen. Den beskriver också nationella, regionala och lokala mål och planer som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Därefter redovisas utgångsläget i Nässjö kommun vad gäller befolkning och hushåll, bostadsbestånd, marknadsförutsättningar och behov av bostäder för särskilda grupper.

Avslutningsvis redovisas en uppföljning av mål och åtgärder som ingick i föregående strategi från 2017.

Lämna dina synpunkter senast den 31 december 2021 till: kommunstyrelsen@nassjo.se 

Alternativt post till: Nässjö kommun, Kommunledningskontoret, 571 80 Nässjö.

Remisshandling av ny strategi för Nässjö kommuns boendeplanering Word, 5.3 MB.

Nuvarande strategi för boendeplanering för Nässjö kommun antogs av kommunfullmäktige 2017. Den finns att läsa i Nässjö kommuns Författningssamling.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.