Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Lokal vattenvård

Lokal vattenvård

Lokal vattenvård - LOVA är ett statligt bidrag till projekt som minskar övergödningen i vattendrag.

Staten har avsatt pengar för att stimulera lokala projekt som leder till minskad belastning av kväve och fosfor till våra vatten. Nässjö kommun har genomfört projekt i Emån och Svartån med LOVA-medel.

Vem kan få bidrag?

Kommuner och ideella organisationer kan söka medel.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Miljöenheten
0380--51 80 00

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.