Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Lokal naturvård

Lokal naturvård

Lokal naturvård - LONA är statliga bidrag till projekt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. 

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang.  Från och med 2018 och tre år framåt sker en extra satsning på våtmarker.

Vem kan få bidrag?

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen, som är projektansvarig.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Miljöeneheten
0380-51 80 00

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.