Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Strandskydd

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna använda stränder till bad, friluftsliv och avkoppling. Strandskydd ska trygga allmänhetens tillgång till strandområden på lång sikt, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Strandskydd gäller i hela landet, vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Skyddsområdet omfattar normalt 100 meter från strandkanten, både upp mot land och ut i vattnet. På vissa ställen är strandskyddet utökat till 300 meter.

När behöver jag ansöka om strandskyddsdispens?

Inom ett strandskyddat område får du inte bygga nya byggnader, ändra användning på befintliga byggnader, anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område behöver du söka om en strandskyddsdispens.

Du kan enkelt se om din fastighet omfattas av strandskydd via Nässjökartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du göra något som påverkar vattnet såsom gräva en damm, gräva dike, gräva i en våtmark, bygga en brygga och så vidare ska man ta kontakt med länsstyrelsen för att göra en anmälan. Vissa av dessa åtgärder kan också kräva dispens från strandskyddet.

Vilka handlingar behöver jag skicka med i min ansökan om strandskyddsdispens?

  • Ansökningsblankett om strandskyddsdispens
  • Situationsplan i lämplig skala som visar den planerade åtgärden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.