Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Saneringsarbete på Snickaren 2

Från och med vecka 36 utför Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen, skogsåtgärder och saneringsåtgärder på fastigheten Snickaren 2. Fastigheten ligger i anslutning till Åkers förskola och vändplanen på Fabriksgatan.

Saneringen består i att gräva och transportera bort tippade schaktmassor förorenade med PAH som är ett bindemedel som används till asfalt. Mängden är runt 12000 ton. Anledningen är att tippning pågick på fastigheten fram till början av 80-talet då kommunen köpte marken.

Sanerings- och återfyllnadsarbete

Inledningsvis grävs stubbar, vegetation och det förorenade materialet bort och transporteras till Boda avfallsanläggning för vidare omhändertagande. Provtagning sker löpande under arbetena för att säkerställa att inget förorenat material lämnas kvar på fastigheten. När saneringsarbetena är avslutade fylls schakterna upp med rent bergmaterial. Sanerings- och återfyllnadsarbetet beräknas vara färdigställt i mitten av oktober månad 2019.

Entreprenör utför arbetet

Tekniska serviceförvaltningen har efter upphandling tilldelat en entreprenör uppdraget att genomföra saneringsarbeten på fastigheten Snickaren 2. Utsedd entreprenör är Håkans Entreprenad AB från Brålanda. Företaget har lång erfarenhet av liknande saneringsarbeten.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.