Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Markprovtagning i Äng

Under hösten 2018 utfördes provtagningar i Äng för att undersöka hur mycket föroreningar det gamla glasbruket har lämnat efter sig.

Vissa delar av marken har visat sig vara förorenad. Under hösten 2019 kommer Nässjö kommun söka bidrag från Naturvårdsverket för att sanera i de värst drabbade områdena. Den som har en fastighet på mark som tidigare ägdes av f.d. Sunds Glasbruk i Äng bör tillsvidare vidta följande skyddsåtgärder:

  • Tvätta händerna efter kontakt med jord.
  • Odla grönsaker i upphöjda odlingsytor (till exempel pallkragar) med nyanskaffad jord samt en trädgårdsduk som barriär tillmarken.
  • Bevattna med kommunalt vatten, använd inte vatten från enskild brunn.
  • Undvika att plocka glasbitar på marken.

Bär och frukt från buskar och träd kan ätas utan problem, eftersom de inte kan ta upp denna typ av förorening.

Den som planerar att vidta åtgärder på sin fastighet ska alltid kontakta samhällsplaneringskontoret för vägledning.

Om du vill ha hela rapporten, har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta samhällsplaneringskontoret.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Elin Enhäll
Miljöhandläggare
elin.enhall@nassjo.se
0380-51 82 37


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.