Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

Vårt mål är att du ska lyckas med dina studier. Behöver du hjälp att komma igång med studierna eller extra stöd under hela din studieperiod är det viktigt att du talar om det för oss.

På Nässjö lärcenter kan du få stöd och hjälp i vår flexstudio av flexpedagog och studiecoach. Vi har även en speciallärare. Det här kan du få hjälp med:

Studieteknik och struktur

Du får hjälp att hitta en studieteknik som passar dig. Vi kan också hjälpa dig att lägga upp en bra planering för studierna.

Genomgång av uppgifter

Vi kan gå igenom skoluppgifter tillsammans med dig så att du vet vad du ska göra.

Anpassningar

Anpassningar vid prov och tekniska hjälpmedel är exempel på sådant vi kan hjälpa till med. Upplever du att har någon form av inlärningsproblematik kan vi erbjuda en pedagogisk utredning.

Flexstudio

Med hjälp av kurslitteratur, studie- och lärarhandledning arbetar du på egen hand men har ett pedagogiskt stöd i våra flex-pedagoger/coacher som ger dig individuell handledning. Du utgår från distansstudiernas lärplattform men har möjlighet att träffa en pedagog eller en studiecoach vid överenskomna tillfällen eller vid drop-in.

Våra drop in-tider är måndagar och onsdagar kl.13.00-16.00, samt fredagar kl.09.00-12.00.

Flexpedagog:
Åsa Nilsson
tel: 0380-51 72 58
e-post: asa.nilsson@nassjo.se

Studiecoach:
Amanda Svahnström
tel: 0380-51 72 69
e-post: amanda.svahnstrom@nassjo.se

Specialpedagogiskt stöd

För dig som tidigare haft svårt i skolan, har en funktionsvariation eller behöver mycket stöd och hjälp finns vår speciallärare. Speciallärarens uppgift är att ge dig individuellt stöd för att du på bästa sätt ska lyckas med dina studier.

Speciallärare:
Carola Brännlundh
tel: 0380-51 73 09
e-post: carola.brannlundh@nassjo.se

 
Kontakt

Expandera Minimera

Besöksadress:
Nässjö lärcenter
Rådhusgatan 15, Nässjö 
0380-51 72 70

larcenter@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.