Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Särskola

Särskola är ett alternativ till elever som inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. I Nässjö kommun ges undervisning på flera olika nivåer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Dessutom finns fritidsgården Runnerydsgården.

Grundsärskola

Grundsärskolan har två inriktningar, ämnen och ämnesområden ( tidigare träningsskola). Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Grundsärskola finns på Åkerskolan 1–6 (ämnen och ämnesområden) och Brinells högstadium 7-9 (ämnen och ämnesområden). En grundsärskoleelev kan vara integrerad i vanlig grundskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men eleven undervisas och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Gymnasiesärskola

Alla elever som fått sin utbildning i grundsärskolan erbjuds utbildning på gymnasiesärskola. Även gymnasiesärskolan har två inriktningar. Nationellt och individuellt program. På gymnasiesärskolan får du en anpassad utbildning. Gymnasiesärskolan hittar du på Brinellgymnasiet.

Särvux, vuxenutbildning

Undervisning i särvux finns för den som vill uppehålla och förbättra sina kunskaper från obligatorisk särskola och gymnasiesärskola.

Fritidsgården Runnerydsgården

Efter skoldagens slut erbjuds elever över tolv år fritidsverksamhet på fritidsgården Runnerydsgården (korttidstillsyn enligt LSS lagen). Runnerydsgården har öppet även under lov och feriedagar.


Kontakt

Expandera Minimera

Särskolesamordnare
Eva Godrén
0380-51 81 02
eva.godren@nassjo.se

Rektor Åkerskolan
Frida Nässelblad
0380–51 84 70
frida.nasselblad@nassjo.se

Rektor Brinells högstadium, Brinells gymnasiesärskola och LSS-fritids
Pernilla Swahn Heikkinen
0380–51 82 86
pernilla.swahn-heikkinen@nassjo.se

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380–51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.