Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Särskola

Särskola är ett alternativ till elever som inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. I Nässjö kommun ges undervisning på flera olika nivåer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Dessutom finns fritidsgården Slottet.

Grundsärskola

Grundsärskolan har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Grundsärskola finns på Åkerskolan och Brinells högstadium. Träningsskola finns på Handskerydsskolan. En grundsärskoleelev kan vara integrerad i vanlig grundskola. Detta innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Gymnasiesärskola

Alla elever i särskolan erbjuds utbildning efter grundsärskolan. Utbildningen formas efter varje enskild elevs önskemål och behov. Gymnasiesärskolan omfattas av: individuellt program, verksamhetsträning och yrkesträning samt yrkesförberedande program: service/fritid/hälsa och estetisk verksamhet. Gymnasiesärskolan hittar du på Brinellgymnasiet.

Särvux, vuxenutbildning

Undervisning i särvux finns för den som vill uppehålla och förbättra sina kunskaper från obligatorisk särskola och gymnasiesärskola.

Fritidsgården Slottet

Efter skoldagens slut erbjuds alla elever över tolv år fritidsverksamhet på fritidsgården Slottet (korttidstillsyn enligt LSS - lagen). Slottet har öppet även under lov och feriedagar.

Kontakt

Expandera Minimera

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380-51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.