Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Yrkeshögskola

Våra yrkeshögskoleutbildningar

Våra Yrkeshögskoleutbildningar (YH) finns bara inom områden där det finns en tydlig efterfrågan på arbetskraft. Allt eftersom behovet skiftar och ändrar sig över tid gör även våra YH-utbildningar det. På så sätt kan du vara säker på att utbildningen du väljer att studera motsvarar arbetsmarknadens kompetensbehov och att du i
din framtida yrkesroll är efterfrågad och behövs.
Just nu har vi utbildningar till Lokförare, E-handelslogistiker,
Projektledare - Infrastruktur och Produktionsutveckling.

Pågående YH-utbildningar 2018/2019

Planerade YH-utbildningar

Eftersom behovet av kompetens varierar på arbetsmarkanden söker vi varje år nya utbildningar och gör omsök på de YH-utbildningar där det fortfarande finns ett efterfrågat behov. Dessa YH-utbildningar hoppas vi kunna erbjuda under 2019/2020. I slutet av januari 2019 får vi besked av Myndigheten för yrkeshögskolan vilka som blir beviljade. Anmäl gärna ditt intresse så hör vi av oss till dig med besked.

Start Ht 2019

Digital marknadsspecialist

Nässjö, 1,5 år

Som digital marknadsspecialist jobbar du med att utveckla och optimera företagens marknadsföring och kommunikation. Du lär dig digital affärsutveckling, att kravställa digital kommunikation och infrastruktur samt identifiera företagets digitala position och riktning för att ta strategiska beslut.

E-handelslogistiker

Nässjö, 2 år

Som e-handelslogistiker har du en viktig roll med att samordna, utveckla och optimera företagens arbete med den digitala plattformen som en e-handel. Du jobbar med den digitala infrastrukturen och är länken mellan olika avdelningar på företaget för att och stärka den digitala positionen och genomföra förändringsarbeten. 

Kval. Kontaktledningstekniker

Nässjö, 1 år

Som kontaktledningstekniker arbetar du med att ersätta gamla kontaktledningar med nya, samt med att underhålla och laga de befintliga kontaktledningarna.

Dessutom innebär yrket även mycket arbete med el- och trafiksäkerhet på järnvägspåren.

Kval. Signaltekniker

Nässjö, 1 år

Som signaltekniker ser du till att det finns ett fungerande signalsystem inom järnvägen. Yrket innebär att du jobbar med drift och underhåll, nybyggnation samt besiktning och felavhjälpning av ställverk, vägskydds-anläggningar, spårledningar och signaler i järnvägsmiljö.

Lönespecialist

Nässjö, 2 år

Som lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, är insatt i personalfrågor inom lön. Du har också en rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Yrket innebär att du måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.

Redovisningsekonom

Nässjö, 2 år

Som redovisningsekonomer arbetar du med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget. En viktig del i yrket är också att analysera resultatet av bokslutet och lägga fram bokslutsrapporten för företagsledningen.


Start Vt 2020

Lokförare

Nässjö, 1 år

Vår utbildning ger dig de kunskaper du behöver för att kunna köra tåg på det svenska järnvägsnätet. Arbetsuppgifterna i yrkesrollen som lokförare varierar inom de olika företagen, från att enbart köra tåg till att ha mer flexibla arbetsuppgifter som växlare, radioloksoperatör m.m. Hos vissa arbetsgivare är man både lokförare och tågvärd. Lokföraryrket har i större utsträckning också blivit ett serviceyrke.

Nässjöakademin

Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.