Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kurser

Kurser Kvalificerad kontaktledningstekniker, 1 år, 200 YH-poäng

 • Arbeten och byggnation på kontakt- och hjälpkraftsystem, 20 YH-p
 • Behörighet för röjsåg, 3 YH-p
 • Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar, 20 YH-p
 • Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar, 5 YH-p
 • Introduktion för järnvägstekniker, 7 YH-p
 • Järnvägens elkraftkraftsförsörjning, 10 YH-p
 • Järnvägsteknik och säkerhet för tekniker, 14 YH-p
 • Komponent- verktygskännedom och montage, 15 YH-p
 • LIA 1, 20 YH-p
 • LIA 2, 50 YH-p
 • Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen, 13 YH-p
 • Projektarbete/examensarbete, 15 YH-p
 • Stabilitetspåverkan i spår, 2 YH-p
 • Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning, 6 YH-p

Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Tillbaka

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.