Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Konfliktkunskap och självförståelse

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar energi. Återkommande konflikter ökar den psykiska ohälsan och därmed även sjukskrivningstal och personalomsättning. Och det är ofta de bästa nyckelspelarna som är först att lämna organisationen.

För vem?

Kursen i konfliktkunskap vänder sig till chefer och mellanchefer som har någon form av personalansvar inom kommun, organisationer, företag och myndigheter.

Upplägg

Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och övningar kring relationer, ledarskap och strukturer under fyra halvdagar. Vi kommer analysera fallstudier och diskutera egna situationer för att bättre kunna omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken.

Mål

  • Du kommer att få verktyg att hantera konflikter mellan personal på din arbetsplats men även externt mot kunder och samarbetspartners. Att lära sig att hantera konflikter på ett tidigt stadium innebär ökat välbefinnande och minskade sjukskrivningar, ökad ekonomisk omsättning och att arbetsplatsen lockar till sig duktig personal.
  • Du kommer att få kunskap i hur du medlar, leder samtal och förebygger konflikter innan de har eskalerat. Syftet är att öka delaktigheten, engagemanget och glädjen på arbetsplatsen samtidigt som man minskar onödig oro och stress. Med fokus på en frisk arbetsplats ökar även det ekonomiska resultatet.

Kursledare

Henrik Josefsson, Nässjö lärcenter

Henrik är en av två i Sverige med en magister i arbetsplatskonflikter och är konsult i konflikthantering sedan 2011. Han har jobbat som medlare i gängkonflikter och inbördeskrig, bland annat i Colombia, Mexiko och Brasilien. Henrik har också stått som ombudsman för ett flertal kriminella gäng och terroristorganisationer i till exempel amnesti- och exilförhandlingar.

Kurstillfällen

Utbildningen innefattar ca 3 h/gång under fyra kurstillfällen.

Kursavgift

3 000 kr/person vid 10 - 15 deltagare inkl. fika och lunch. Vid färre eller fler antal deltagare begär offert.

Plats

Nässjöakademin, Framtidsvägen 1, Nässjö.

Tillbaka

Kontakt

Expandera Minimera

För info kontakta:

Henrik Josefsson

Tel: 0380-51 79 28
E-post: henrik.josefsson@nassjo.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.