Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Projektledare entreprenad och infrastruktur

Projektledare entreprenad och infrastruktur

Entreprenad- och infrastrukturbranschen står inför stora utmaningar. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning behövs för att kunna möta de aviserade satsningarna på den nationella infrastrukturen. Nässjöakademin planerar därför tillsammans med branschen att lämna in en ansökan för en ny skräddarsydd yrkeshögskoleutbildning inom området.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är befintliga medarbetare hos bygg-, entreprenad- och järnvägsföretag som genom att höja kompetensen hos sina medarbetare utvecklar såväl medarbetaren som organisationen.

Syfte och bakgrund

Utbildningens syfte är att kunna möta framtidens utmaningar med rekryterings- och kompetensbehoven inom bygg-, entreprenad- och järnvägsbranschen. Nässjöakademin och ledningsgruppen för YH-utbildningen Projektledare infrastruktur har tagit fram förslag på en ny ettårig YH-utbildning. Fokus är att höja kompetensen hos befintliga medarbetare och därmed skapa bättre förutsättningar för deltagande organisationer och företag att bli självförsörjande när det kommer till viktiga roller som projektledare, platschefer, arbetsledare och produktionsledare.

Bakgrunden är att samtliga företag inom järnväg, infrastruktur och entreprenad som idag är engagerade i nuvarande utbildning upplevt de utmaningar som finns när medarbetare med rätt kompetens saknas för att leda ett projekt.

Företagens viktiga roll för utbildningen

För att Nässjöakademin ska kunna lämna in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningen krävs att flertalet företag som finns i branschen lämnar en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringens syfte är att visa för myndigheten att branschen står bakom och har behov av utbildningen. Lämna din avsiktsförklaring senast 30 april. Om tillräckligt många avsiktförklaringar lämnas in tas sedan beslut om att ansöka om utbildningsstart. Beslut från MYH om YH-utbildningen får starta kommer i januari 2020.

Studierna

Målsättningen är att utbildningen ska genomföras efter de behov som finns inom ovan nämnda branscher. Den skolförlagda delen kommer att anpassas så att fler skoltimmar görs på vintermånaderna (2-3 dagar per vecka) och färre under vår, sommar och höst (1 dag per vecka). Detta för att företagen ska kunna behålla sina medarbetare inom produktionen under högsäsong men ändå jobba med kompetensutveckling.

Utbildningen blir eftergymnasial, inte avgiftsbelagd och studierna blir CSN berättigade. Efter godkänd utbildning utfärdas examensbevis. Alla som uppfyller antagningsvillkoren kan söka.

Kursöversikt

  • Ledarskap, projektledning och projektmodell, 45 YH-poäng
  • Ledningssystem, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet, 30 YH-poäng
  • Produktionsstyrning och ekonomi, 30 YH-poäng
  • Produktionsteknik, 30 YH-poäng
  • Entreprenadjuridik, 30 YH-poäng
  • Intern och extern kommunikation, 20 YH-poäng
  • Planeringsprocessen för väg och järnväg, 10 YH-poäng
  • Examensarbete, 5 YH-poäng

Summa: 200 YH-poäng, 1 år


Mer information

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

För frågor kontakta:

Torbjörn Trägårdh

Tel: 0380- 51 72 51
E-post: torbjorn.tragardh@nassjo.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Nässjöakademin

Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.