Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 16 april 2019, kl 08:30

Handledar- och självledarskapsutbildning startskott för Jysk:s mentorer

Emil Östlin och Susanne Crona

Emil Östlin, produktionschef och Susanne Crona, HR på Jysk i Nässjö.

Som ett startskott för ett internt mentorskapsprogram bänkade sig en grupp medarbetare från Jysk i ett klassrum på Nässjöakademin för att under en dag gå handledar- och självledarskapsutbildning. Om jag kan leda mig själv kan jag leda andra var utgångsläget för dagen.

Jysk i Nässjö har påbörjat ett arbete med att utbilda mentorer för att introducera nya medarbetare på företaget. Mentorerna ska fungera som kulturbärare och ambassadörer för en god företagskultur.

Vad var ert mål och syfte med utbildningen?

— Att få en gemensam grund att stå på och tillföra medarbetarna inspiration för fortsatt arbete var vår grundtanke med utbildningen, säger Susanne Crona som jobbar med personalfrågor på företaget.

— Självkännedom och medvetenhet för att det jag gör påverkar andra är en viktig insikt i början av en förändringsprocess, påpekar Emil Östlin som är produktionschef på Jysk, och det tycker jag att utbildningen berörde på ett bra sätt. Att känna till sin potential men även sina brister och att inse att olikheter är bra för att komplettera varandra är viktiga bitar att ha med sig för den som introducerar nya medarbetare.

Skulle ni rekommendera andra företag att gå utbildningen?

— Absolut. Även om man är ett företag med egna utbildningsprogram ser jag en fördel med att ibland anlita utomstående som inte tillhör organisationen för att komma ifrån vardagssnacket. Det är inspirerande och positivt att höra någon annans infallsvinklar. Innehållet var bra, utbildningsledaren var jordnära och inbjöd till bra diskussioner och utbildningen gav mersmak. Nu är det upp till oss att förvalta och anpassa det deltagarna fick med sig till vårt sätt att se på ledarskap, säger Susanne.

Nyfiken?

Utbildningen som Jysk:s mentorer gick är en uppdragsutbildning för företag, myndigheter och organisationer hos oss på Nässjöakademin. Du kan läsa mer om utbildningen här.

Victoria Ström

Victoria Ström, mentor på Jysk, tyckte att dagen var lärorik och intressant och lyfter speciellt fyrarummaren som fick henne att tänka på ett annat sätt och se sig själv ur ett annat perspektiv.­Kollo Moberg

Kollo Moberg är mentor på Jysk och har haft nytta av de nya kunskaperna både på jobbet och privat. Han tycker att han förstår sig själv bättre och känner sig tryggare i sig själv efter utbildningen.Daniel Karlsson

Daniel Karlsson, mentor på Jysk, gillade speciellt diskussionerna om egenskaper och personligheter under utbildningen. - Det var en väldigt inspirerande dag och jag gick från utbildningen med en wow-känsla, säger Daniel.

Nässjöakademin

Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.