Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad: 27 mars 2019, kl 11:46

Småländskt underhållskluster

Ingemar Andreason, Svenskt underhåll

Ingemar Andreason från riksorganisationen Svenskt underhåll deltog i vår konferens om tillståndsbaserat underhåll tidigare i år. Det blev startskottet för ett fortsatt samarbete kring att vidareutveckla underhållet i regionen.

Nässjöakademin och Riksorganisationen Svenskt Underhåll utvecklar nu ett kluster inom underhåll för att vidareutveckla underhållet i Smålandsregionen. En rad företag vill att det bland annat startar en underhållsteknisk utbildning.

Primärt handlar det om att starta en yrkeshögskoleutbildning och ansökan ska vara färdig till sommaren. När den har blivit beviljad av Myndigheten för Yrkeshögskolan kan utbildningen sedan starta nästa år.

Det finns en stor efterfrågan av underhållstekniker i regionen, prognosen hamnar på över hundra personer inom den närmaste tiden. Det är fråga om både nyrekrytering och ersättning för de som går i pension. Då varje kursstart kan omfatta ca tjugofem elever kommer behovet vara stort även i framtiden.

Seminariedagar och kursverksamhet

Vid Nässjöakademin planeras även seminariedagar inom underhåll där målet är att skapa goda förutsättningar att öka driftsäkerheten hos företagen i regionen. Genom kollegialt utbyte av tankar och idéer skapas en utveckling som behövs för att bland annat möta konkurrensen internationellt.

Dessutom planeras ett antal kortkurser inom underhållsteknik. Syftet är att stötta företagen i regionen att bredda den mycket viktiga kunskapsbasen. Ett hjälpmedel är då att använda det valideringsverktyg som Svenskt Underhåll innehar.

Med detta verktyg får man fram individuellt behov av utbildning. Det går även att validera för ett europeiskt certifikat, vilket är ett starkt bevis för en internationellt gångbar kompetens.

Framtidens underhållspersonal

Svenskt Underhåll tar nu fram detaljerade kvalifikationer, det vill säga yrkeskraven, på olika nivåer. Kvalifikationerna visar kraven på kunskap och färdigheter. Baserat på dessa kan Nässjöakademin utbilda framtidens underhållspersonal för arbete på industrins villkor.

Mer information

Vill du vara en del av detta kluster eller veta mer? Kontakta Torbjörn Trägårdh, bitr. rektor Nässjöakademin.

torbjorn.tragardh@nassjo.se
tel: 0380-51 72 51

Nässjöakademin

Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.