Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Publicerad: 6 september 2018, kl 08:35

Nya sökta YH-utbildningar

Helen Tarenius

Att göra ansökningar för nya YH-utbildningar är ett teamwork och många är iblandade i processen, inte minst arbetslivet. Här diskuterar Torbjörn, Waree och Lars-Åke ansökan till lokförare.

Varje år ansöker Nässjöakademin om att få bedriva nya yrkeshögskoleutbildningar till yrkesroller som efterfrågas av arbetsmarknaden, men även söka omstart för vissa av de YH-utbildningar vi redan har. Nu är årets ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) inlämnade och totalt rör det sig om sju YH-utbildningar inom järnväg, ekonomi, IT och logistik.

Sökta YH-utbildningar:

  • E-handelslogistiker, 2 år
  • Lokförare, 1 år
  • Signaltekniker, 1 år
  • Lönespecialist, 2 år
  • Redovisningsekonom, 2 år
  • Digital marknadsspecialist, 1,5 år
  • Kontaktledningstekniker, 1 år

- Vi hoppas mycket på den här sökomgången, säger Helen Tarenius som är utbildningsansvarig på Nässjöakademin. Vi ser ett stort kompetensbehov inom alla sökta yrkesroller, vilket arbetslivet också har bekräftat med sin medverkan i ansökningarna, fortsätter hon.

Studera på hemmaplan

Nässjöakademin ger människor möjlighet att studera på eftergymnasial nivå på hemmaplan vilket många också tar chansen till, men våra utbildningar lockar även nya till orten. E-handelslogistiker är unik och finns än så länge ingen annanstans. Både den, lokförarutbildningen samt Projektledare Infrastruktur har studerande som kommer från olika håll i Sverige.

Samarbete med arbetslivet säkrar relevans

Förutom att erbjuda personlig utveckling, nya sammanhang och nätverk för våra studerande är uppgiften att säkra arbetslivets kompetensbehov inom regionen minst lika viktig.

- Vi jobbar ständigt med att lyssna in vilka yrkeskunskaper som är efterfrågade i arbetslivet och matchar utbildningarna därefter. Ett bra samarbete med arbetslivet, när det gäller planering, ansökan och utförande men också uppföljning och utveckling av våra utbildningar, är a och o för att både du som studerande och arbetsgivaren kan vara säker på att yrkeskunskapen är aktuell, relevant och efterfrågad efter examen, konstaterar Helen.

I januari 2019 kommer besked från MYH om någon eller några YH-utbildningar blir beviljade.

Helen Tarenius

Helen Tarenius, utbildningschef, ser ett stort behov av YH-utbildningar inom bl.a. järnväg, ekonomi och logistik.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.