Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Lokförarutbildningen får högsta betyg i granskning

Exempelbild

Sedan starten 2015 är det 135 personer som studerat eller studerar till lokförare på Nässjöakademin. Här har klassen som studerade 2019 bromsgenomgång på Nässjö bangård med dåvarande utbildningsledare Lars-Åke Hedman.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har genomfört kvalitetsgranskning av Nässjöakademins YH-utbildning till Lokförare. Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och ger kvalitetsbetyget; mycket hög kvalitet.

Granskningen omfattar hela utbildningen och utöver att ta del av en lång rad skriftliga underlag och enkätsvar hade utredarna även digitala intervjuer med personal, arbetslivsföreträdare och studerandegruppen.
Att kvalitetsgranskningen ger beslutet ”mycket hög kvalitet” innebär att;

Utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. Dessutom visar dessa utbildningar på goda exempel. En utbildning med mycket hög kvalitet i genomförandet måste även visa bra resultat när det gäller andelen studerande som avslutat utbildningen med examen.

Ständig utveckling

- Jag tycker det är väldigt roligt att vi har fått högsta betyg, säger Thomas Gustafsson, utbildningsledare på Nässjöakademin. Det är ett kvitto på att vi under alla år målmedvetet jobbat för att kunna erbjuda en av de bästa lokförarutbildningarna i landet. Det visar också att vi har varit lyhörda och gjort förbättringar där det har behövts, att vi följt med i utvecklingen och erbjuder den kunskap och kompetens som branschen efterfrågar. Det viktigaste för oss är dock att våra studerande upplever att de går en utbildning som håller hög kvalitet, motsvarar deras förväntningar och ger dem en bra start i sin nya yrkesroll.

Samarbete av högsta vikt

En viktig roll för yrkeshögskoleutbildningar spelar ledningsgruppen som består av representanter från arbetslivet. Deras uppgift är att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven och att ansvara för att utbildningen når sina övergripande mål.

- Framgången beror på kompetens, drivkraft och hjärta hos våra medarbetare, studerande och lärare tillsammans med ett mycket gott och värdefullt samarbete med arbetslivet, säger Helen Tarenius, utbildningschef på Nässjöakademin.

- Vi har en väldigt engagerad och kunnig ledningsgrupp som är måna om utbildningen och utvecklingen av den. Vi har också politiker i Nässjö kommun som har vågat satsa på utbildningen under alla år och som gjort att vi kunnat jobba långsiktigt.

Jämställd utbildning

Antalet kvinnliga studerande har sedan starten 2015 successivt ökat år för år och årets utbildningsomgång har lika många kvinnliga som manliga studerande. Detta är unikt för en lokförarutbildning och något som utredarna lyfter fram i utredningen.

- Det är medveten och riktad marknadsföring av utbildningen som har fått fler kvinnor att söka sig till yrket. Vi är nöjda över att vår strategi har visat goda resultat och är övertygade om att en jämnare könsfördelning gynnar både branschen och yrket på sikt, avslutar Helen Tarenius.

Kvalitetsgranskningen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om YH-utbildningen Lokförare

Bild på Lena Andersson som studerar till lokförare.

Årets utbildningsomgång har lika många kvinnliga som manliga studerande. Något som är unikt för en lokförarutbildning.

Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson är utbildningsledare för lokförarutbildningen.

Porträttbild på Helen Tarenius

Helen Tarenius, utbildningschef på Nässjöakademin

Nässjöakademin

Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se
Tel. 0380-51 72 50