Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Urvalskriterier

Här hittar du information kring urvalskriterier vid skolplacering inom Nässjö kommuns grundskolor.

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns plats till.

I dessa fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt barn- och utbildningsnämnden fastställda kriterier. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier som får plats på skolan.

Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om vald skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.

  1. Elevområden
  2. Särskilda skäl
    Bedömning av barns särskilda skäl för att få placering på en viss skola görs utifrån intyg från läkare eller psykolog. Det kan handla om en elev som på grund av fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning behöver gå på en viss skola som har särskilt anpassade lokaler eller undervisning.
  3. Syskonförtur
    Barn som ska börja förskoleklass och har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–3 på samma skola under samma läsår som barnet ska börja.
  4. Lottning
    Lottning tillämpas som sista urvalsprincip om det finns platser kvar efter tidigare urvalsprinciper och det fortfarande finns fler sökanden än platser.

Kontakt

Expandera Minimera

Barn- och utbildningsförvaltningen
0380 -51 72 20
bukontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.