Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Val av skola inför förskoleklass

Har du ett barn som ska börja förskoleklass i höst? Då ska du tillsammans med ditt barn ansöka om vid vilken skola ditt barn ska gå. Ta del av nedanstående information och ansök via länken nederst på sidan.

Ansökningsperiod för skolval

Den 22 februari avslutades perioden för skolval inför skolåret 2023-2024. Nästa period för skolval sker i första kvartalet 2024.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform. Det betyder att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar cirka fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Utbildningen i förskoleklass styrs av läroplanen för grundskolan och ska stimulera varje barns utveckling och lärande.

Skolval, viktigt för ditt barns placering

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavare/barn önskar att eleven ska gå. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare ansöker om önskad skola i E-tjänsten under den period ansökan är öppen.

Viktigt att välja mer än en skola, särskilt i centralorten

Om du bara gjort ett enstaka skolval och det är fullt på den skolan, placeras barnet på närmaste skola där det finns plats. Du som bor i centralorten bör ta vara på möjligheten att välja tre skolor eftersom vi ser att det kommer att bli fullt på många skolor.

Skolskjuts kan påverkas

Tänk på att ditt val av skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Väljer ni en annan skola än den skola som är inom skolskjutsens upptagningsområde där eleven bor har eleven oftast inte rätt till skolskjuts. Elever som bor i Nässjö tätort beviljas generellt ingen skolskjuts.

Ditt barns skolplacering

En inbjudan skickas hem till er från den skola ert barn fått en plats på. Brevet kommer att komma senast vecka 13.

Ansökan

E-tjänst för ansökan om val av skola inför förskoleklass.

Kontakt

Expandera Minimera

Grundskolechef
Helena Petersson 
0380-51 77 39
helena.petersson@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.