Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Resursskolan Slottet

Slottet är en resursskola för hela Nässjö kommun. Verksamheten riktar sig mot elever i årskurs 1-9 som behöver extra stöd.

Vår personal

Personalen som arbetar på Slottet har varierande kompetenser, till exempel grundskollärare 1 - 7, grundskollärare 4-9, fritidspedagog, specialpedagog samt elevassistent. Vi arbetar med elever från alla kommunens grundskolor som är i behov av särskilt stöd.

Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att hjälpa och stötta elever med en besvärlig skol- och/eller livssituation och som har svårt att följa den ordinarie undervisningen. Det kan bland annat bero på: utagerande beteende, impulsivitet, anpassningssvårigheter i grupp, konflikt i vuxen/elev relation, svagt självförtroende, koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter eller i övrigt sociala och/eller emotionella svårigheter.

Eleverna börjar som regel på skolan i samband med terminsstart. Tiden som eleven stannar på skolan varierar kraftigt från elev till elev, allt ifrån några månader till 4 - 5 år. Detta för att eleverna tar olika tid på sig att bli mogna för klassundervisning, och för att hemskolorna är olika förberedda på att ta emot eleven. Placering sker i samråd mellan hemskola, skolpsykolog, föräldrar och personal från resursskolan Slottet.

Vår målsättning

Målsättningen med vår verksamhet är att eleverna ska få ett ökat självförtroende och en ökad social kompetens samt en ökad omvärldsbild. De ska också ges möjlighet till grundläggande kunskaper i engelska, svenska, matematik och på så sätt sträva mot betyget godkänd i åk 9, enligt Lgr11. Målet är också att de ska kunna återgå till undervisning i klass samt att de ska känna sig trygga och trivas med sin skolsituation.

Meny

Maten i skolrestaurangerna varierar både med årstid och teman. Här hittar du menyn.

Här ligger skolan

På Nässjökartan kan du se elevområden och var alla skolor ligger.

Kontakt

Expandera Minimera

Telefon
Årskurs 1-6, 0380-51 79 62
Årskurs 7-9, 0380-51 79 63

Adress

Brinellgatan 13
571 35 Nässjö

Verksamhetschef
Frida Hallin
0380-51 84 57
frida.hallin@nassjo.se

Frånvaro och sjukanmälan
Anmäl frånvaro via Tieto Education,
Tieto Education

Information om frånvarorutiner,
Frånvaro och sjukanmälan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.