Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Information till elever som ska börja årskurs 7 på Norråsaskolan hösten 2022

På denna webbsida finns samma information som vi på Norråsaskolan normalt sätt presenterar för elever och vårdnadshavare under öppet hus. Välkommen till Norråsaskolan.

Om Norråsaskolan

Norråsaskolan är en högstadieskola belägen i centrala Nässjö. Skolans första del uppfördes 1911-12 och är ritad av Malmöfirman Ewe & Melin och har därefter berikats med två stora tillbyggnader under 50- och 70-talet. Den totala omfattningen uppgår till cirka 8500 kvadratmeter. 2021 startade en omfattande renovering och ombyggnad.

Datum för förberedelser

Datum elever i årskurs 6 som ska börja på Norråsaskolan
 Datum

Aktivitet

Februari/mars

Skolkuratorn från Norråsaskolan har ett enskilt samtal med de elever som är i behov av eller önskar det under februari och mars. Syftet är att lära känna eleven och kunna ge svar på eventuella frågor inför högstadiet.

16 mars

Öppet Hus för elever och föräldrar på Norråsaskolan.

Mars

Specialpedagog, kurator och skolsköterska från Norråsaskolan träffar specialpedagoger och klassföreståndare från Handskerydsskolan, Åkerskolan och Runnerydsskolan.

25 mars

Senaste datum för att hänvisa till synnerliga skäl vid klassindelning.

April

Norråsaskolans EHT tillsammans med avlämnandes skola EHT och klassföreståndare i årskurs 6 arbetar fram förslag till klassindelning.

Maj

Rektor beslutar om klassindelning.

25 Maj

Efter lunch presenteras de nya klasserna på respektive skola av lärarna i årskurs 6. Ett pappersexemplar av de nya klasserna skickas hem via elev.

7 Juni

Besök på Norråsaskolan i sin nya klass. Kl. 08.45-11.45. Troligtvis enbart utomhus. Avslutar med Lunch.

18 aug

Skolstart på Norråsa, samling på skolgården klassvis kl. 08.00.

Skolledning och organisation

Norråsaskolan har cirka 420 elever och 70 personal.

Skoledning

Rektor och administrativ chef.

Elevhälsoteam

Kurator, skolsköterska, syv , specialpedagog, skolledning.

Resurscentra

Specialpedagog, speciallärare, elevassistenter.

Trygghetsteamet

Klasstödjare och personal.

Arbetslag A

Arbetslagsledare och lärare 7A, 8A, 9A.

Arbetslag B

Arbetslagsledare och lärare 7B, 8B, 9B.

Arbetslag C

Arbetslagsledare och lärare 7C, 8C, 9C.

Arbetslag D

Arbetslagsledare och lärare 7D 8D, 9D.

Förberedelseklass

Årskurs 7-9.

Elevservice

Skolassistent, vaktmästare, elevvärdar.

Personal

 • Rektor, Peder Holm
 • Administrativ chef, Tomas Lundström
 • Arbetslagsledare, Andreas E, Marie K, Fredrik A och Peter K
 • Skolassistent, Maria Mörk
 • Skolsköterska, Josefine Roman
 • Kurator, Eivor Gerhardsson och Anna Sundberg
 • Specialpedagog,
 • SYV, Anna Thelander
 • Vaktmästare, Björn Lundin
 • Cafévärd, Pernilla Fogelström
 • Elevvärdar, David M och Robin K

Norråsaskolans klasser till hösten

 • 4 klasser i alla årskurser.
 • 1 FB klass.
 • 30-35 elever per klass.
 • 4 arbetslag.
 • Fokus på ett inkluderande arbetssätt i våra klasser.
 • Upptagningsområdena är Åkerskolan , Handskerydsskolan och cirka hälften av Runnerydsskolans elever.

Klassindelning

Storklass:

 • Utgår alltid från sin klass på cirka 30-35 elever.
 • Två lärare på 30-35 elever.
 • Inte i riktigt alla ämnen.
 • Inkluderande arbetssätt.
 • Stor fördel för både det sociala och elevens kunskapsutveckling,
  exempelvis större chans att hitta kompisar, goda relationer med mera.
 • Flexibilitet det vill säga möjlighet att anpassa organisation efter arbetssätt.
 • Ökad möjlighet att individanpassa vår undervisning.
 • Ibland blandas eleverna ur större elevgrupper, till exempel vid språkval (som alla
  andra skolor).

Ämnen på högstadiet

 • Bild
 • Musik
 • Engelska
 • NO (bi, ke, fy, tk)
 • Hemkunskap
 • Slöjd
 • Idrott
 • SO (ge, hi, re, sh)
 • Språkval
 • Matematik
 • Svenska
 • Elevens val

Slöjdval

 • I årskurs 7 och 8 har du både trä och textilslöjd.
 • I årskurs 9 har du möjlighet att välja mellan trä- och metallslöjd eller textilslöjd.
 • Du får betyg i ämnet slöjd oavsett val.

Dator och system

 • Varje elev får en egen dator som lånas under högstadietiden.
 • Vi kommunicerar via It´s learning med eleverna.
 • Edlevo heter vårt frånvarosystem.
 • Café Rastens öppetider är 07.45-14.15.
 • Läxläsning kl. 15-16 måndag, tisdag och torsdag.

Informationsskärmar

Vid ingången, elevcafet och vid matsalen finns tv-monitorer. Där kan du få information om följande:

 • Aktuella händelser
 • Vikarier
 • Salsförändringar
 • Matsedel
 • Idrottsschema
 • Schemaändringar
 • med mera.

En bra skolstart och tid på Norråsaskolan

Detta görs för att ge dig en bra och trygg skolstart:

 • Första skoldagen efter sommaren:
  - Gemensam samling kl 08.00 klassvis på skolgården.
  - Ni är med er klass och klassföreståndare hela dagen.
 • En extra assistent följer din klass i 2 veckor.

Detta görs för att du ska känna dig trygg på skolan:

 • Elevvärdar hälsar godmorgon vid entrén.
 • Elevcaféet öppet och bemannat hela dagen.
 • Elevvärdar och andra vuxna som cirkulerar hela dagarna i våra korridorer och uppehållsrum.
 • Rutiner, för att skilja mellan rast och lektion.
 • Aktivt trygghetsteam.
 • Det finns ordningsregler.

Information om skolans ombyggnad

 • Stor invändig ombyggnation samt ny skolgård.
 • Start maj 2021.
 • Pågår i cirka 3 år.
 • Byggs om i 11 etapper.
 • Ersättningslokaler i hus bredvid skolan dit vi får flytta verksamheten under perioder.
 • Grundtankar med eleven i fokus, flöden och hemzoner.

Lokaler som är färdigställda efter etapp 2

 • Aulan samt två musiksalar.
 • Bildsalar med tillhörande utrymmen.
 • Två basrum med tillhörande grupprum på plan 4.
 • Huvudentrén mot Gränsgatan.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.