Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vaccination mot covid-19 - Brinells Högstadium

Angående vaccination mot Covid-19 under skoltid

Alla vårdnadshavare till elever på skolan har fått ett brev från Region Jönköping med information gällande vaccination av barn mellan 12–15 år. Vaccinationerna kommer genomföras av vårdcentralen Bra Liv Nässjö under skoltid på Brinells högstadium med start 20/10. I brevet från Region Jönköping finns även en samtyckesblankett och en hälsodeklaration som ska fyllas i hemma om eleven ska vaccineras.
Dessa blanketter ska tas med till vaccinationstillfället men kan även överlämnas till klassföreståndare i skolan innan vaccinationstillfället, då i slutet kuvert. Tänk på att samtyckesblanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna.

Samtyckeblankett och hälsodeklaration som inlämnats till skolan senast den 15/10 kommer att överlämnas till vårdcentralen den 18/10 för de ska kunna genomföra ordinationen av covid.19 vaccin innan vaccinationstillfället. För det som vill ta med sig sina blanketter vid vaccinationstillfället så genomförs ordinationen då.

Följande datum kommer vaccinering att erbjudas under skoltid:

1:a dosen 20/10 och 27/10

2:a dosen 24/11 och 1/12 (5 veckor mellan dos 1 och 2)

Den 20/10 vaccineras årskurs 7 samt årskurs 8.

Den 27/10 vaccineras årskurs 9, Träningssärskolan samt Grundsärskolan. Även de som inte kunde vara med vid första tillfället kan få sin vaccination.
Den 27/10 finns även möjlighet för vårdnadshavare att vara med vid vaccination för de elever som är spruträdda. Om så är fallet kontakta skolsköterska för bokning.

Det går även ringa upp till vårdcentralen och boka tid där för de som inte vill genomföra vaccinationen på skolan.

Skolan upplåter lokaler för vaccination. Vaccineringen är frivillig och det kan finnas många skäl till att man vaccineras eller inte. Det som skolan kommer informera om, är att vaccinationerna är ett erbjudande, som inte påtvingas någon, och som är absolut frivilligt. Som elev och vårdnadshavare behöver ni inte delge skolan eller någon annan ert ställningstagande.
Lärare eller skolsköterska kommer inte att ifrågasätta varför en elev inte lämnat in sin blankett, däremot kan påminnelser förekomma i grupp som helhet. Dvs att om eleven vill vaccineras aktuell dag ska eleven inte glömma ta med sig sitt medgivande.

Skolsköterskan och klassföreståndare hjälper vårdcentralen i samband med vaccinationstillfällena. För ytterligare information eller frågor kontakta:
Skolsköterska Louise Wall, rektor Jan-Inge Frii eller rektor Pernilla S. Heikkinen,


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.