Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trivsel & Trygghet

På Brinells Högstadium är trivsel både för elever och personal viktigt. Våra ledord är trygghet, ansvar, respekt och för att uppnå dessa ledord finns handlingsplaner och ordningsregler framtagna.

Vår skola arbetar aktivt för att elever, vårdnadshavare och personal ska känna god trivsel och trygghet i verksamheten. I arbetet med trivsel och trygghet finns handlingsplaner för hur vi hanterar fall av mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Vi reviderar våra handlingsplaner årligen som är en stor del i att känna sig trygg.

Vårt värdegrundsarbete på Brinells Högstadium är utgångspunkten för att möjliggöra en trygg och positiv skolmiljö för eleverna. Arbetet syftar till hur vi vill ha det i vår verksamhet och hur vi förverkligar det tillsammans.

I arbetet för att upprätthålla en god trygghet och trivsel finns dessutom elevhälsoteam tillgängligt som består av:

  • Skolsjuksköterska
  • Kurator
  • Speciallärare
  • Specialpedagog
  • Rektorer

Kontakt

Expandera Minimera

Adress
Brinellgatan 52 B
571 32 Nässjö

Expedition
0380-51 83 51
0380 -51 83 52


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.