Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ordningsregler

Här på Brinells Högstadium är det viktigt att alla känner sig trygga och har en god studiero. Personal och elever arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö och vi lägger stor vikt i vårt trivselarbete i verksamheten. Våra ledord på Brinells Högstadium är trygghet, ansvar och respekt.

Bemötande & Förhållningssätt

 • jag respekterar alla
 • jag tar ansvar för mitt skolarbete
 • jag kommer i tid och har med rätt material
 • jag stör inte (alla behöver arbetsro)
 • jag tar ansvar för att alltid lämna in mobilen när lektionen börjar
 • jag är rädd om vår gemensamma miljö
 • jag lämnar ytterkläder i skåpet och tar inte med dessa in på lektionen.
 • jag äter inget på lektionerna

Tobak & Droger

Vid misstanke om att en elev varit i kontakt med någon form av droger kommer skolan att kontakta vårdnadshavaren. Varje ärende följs upp och hanteras.

Störande & Farliga föremål

Personal har rätt att omhänderta ett föremål som är störande för undervisningen eller som kan utgöra fara. Ett föremål som omhändertagits av personal men som inte anses vara farligt ska återlämnas till eleven vid skoldagens slut. Ett föremål som utgör fara kommer att lämnas till polis. Rektor har rätt ta beslut om att öppna elevskåp vid misstanke om farliga eller oegentliga föremål.

Vad händer om jag inte följer ordningsreglerna?

 • Jag får samtala med klassföreståndare/mentor eller annan personal.
 • Klassföreståndare/mentor eller annan lärare kontaktar vårdnadshavare.
 • Rektor kallar till elevkonferens.
 • Möte tillsammans - Rektor, vårdnadshavare och elev

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.