Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Regler fritidshem

Barn i förskoleklass eller grundskola ska erbjudas en plats på ett fritidshem vid eller så nära skolan som möjligt. Fritidshemsplats kan erbjudas till barn som har föräldrar/vårdnadshavare som arbetar eller studerar, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemsverksamhet erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Om någon vårdnadshavare är hemma för vård av annat barn (VAB) eller av annan anledning är ledig från arbete/studier, ska barnet inte vara på fritidshemmet (Skollagen 2010:800 14 kap §5).

Fritidshemmen håller öppet under skoldagar, lovdagar och längre lov. Samordning för öppethållande sker mellan avdelningar och enheter.

Vad gäller om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats. Om en förälder/vårdnadshavare får arbete eller ska börja studera kan en plats på fritids ordnas med kort varsel.

Kommunen kan ordna plats på fritids enstaka dagar för arbetssökande vårdnadshavare som fått tid för anställningsintervju, besök på arbetsförmedling eller liknande. Dessa dagar debiteras enligt kommunens fastställda taxa för fritidshem. Föräldralediga vårdnadshavare som är hemma för vård av annat barn kan inte få plats på fritidshem enstaka dagar.

Skollovsplats

Skollovsplats innebär att barn som går i förskoleklass och upp till årskurs sex, och som inte går på fritids i vanliga fall, kan få plats på fritidshemmet under skollov. Du kan ansöka om skollovsplats under de dagar som förskoleklass och skola har lov- eller studiedagar (men inte under de fem planeringsdagar som Nässjö kommun beslutat om). Skollovsplatsen ska sökas senast två veckor innan önskad placering. Är du intresserad av en skollovsplats vänder du dig till rektorn för det fritidshem där du vill ha plats.

Du och rektorn gör en skriftlig överenskommelse som gäller för de lov- och studiedagar du behöver platsen. Platsen är bindande för den tid överenskommelsen gäller. Uppsägningstiden är två månader.

Avgiften för skollovsplats utgår från maxtaxans regler. Du betalar per dag, vilket innebär att dagavgiften blir månadsavgiften utslagen på 20 dagar gånger antal dagar som barnet ska ha skollovsplatsen.

Kontakt

Expandera Minimera

Grundskolechef
Helena Petersson 
0380-51 77 39
helena.petersson@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.