Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter inom förskola och fritidshem

Föräldrar och vårdnadshavare betalar en månadsavgift för barn som är placerade inom förskola och fritidshem. Avgiften betalas tolv månader per år, sista vardagen varje månad.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på inkomsten i ditt hushåll. Som hushåll räknas ensamstående, makar eller sambor. Par som är folkbokförda på samma adress räknas också som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt. Läs mer om vad som räknas,
Vad räknas som inkomst?

Maxtaxan

I Nässjö kommun använder vi oss av den så kallade maxtaxan för att beräkna avgiften för dig som har barn placerade på förskola och fritidshem. Läs mer om maxtaxan på Skolverkets webbplats,
Statsbidrag för maxtaxa 2020, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgiftsreducering

Platsen på förskola/fritidshem ses som ett abonnemang. Därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar. Avgiften minskas i vissa fall, till exempel om barnet är borta på grund av sjukdom mer än en månad i följd. Begäran om avgiftsreducering görs på särskild blankett.

Lämna inkomstuppgift

Det är vårdnadshavarens skyldighet att lämna inkomstuppgift då barnet börjar på förskola eller fritidshem. Vårdnadshavarens inkomster registreras i e-tjänsten för förskola och fritidshem eller via en särskild blankett.

Ändrade inkomstuppgifter

Om hushållets inkomst ändras, till exempel på grund av nytt jobb, studier eller ändrade familjeförhållanden, är det viktigt att ändringarna anmäls så snart som möjligt. Om du inte anmäler rätt inkomst är risken att du får betala antingen för mycket eller för lite i avgift. Om du betalat för lite i avgift kommer du faktureras för detta i efterhand. Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Inkomstjämförelse

Varje år kontrolleras inkomstuppgifterna som vårdnadshavare lämnat till Nässjö kommun. Jämförelsen görs för att säkerställa att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Barn- och utbildningskontoret jämför de registrerade inkomstuppgifterna mot Skatteverkets uppgifter,
Inkomstjämförelse

Kontakt

Expandera Minimera

Fakturafrågor och tillämpningsregler,
förskola och fritidshem
0380-51 83 39, 0380-51 83 41

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.