Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Människans beteende och den psykiska hälsan är också centrala områden inom programmet. VO - det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg.

På vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du en varierad undervisning. Här blandas studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda arbeten. De yrkesämnen du läser innehåller en hel del teori men också praktiska moment.

APL

Studierna varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du tidigt kommer i kontakt med vård och omsorg ute i samhället. Under dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL. Detta ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Höglandet är nu en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Vill du veta mer? Klicka på länken till höger.

Framtidsutsikter och vidare studier

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Du utbildas till undersköterska och har mycket goda möjligheter att få arbete direkt efter din studentexamen inom sjukvården, psykiatrin, hemtjänst, äldreomsorg eller som personlig assistent.

Programmet ger också möjlighet till vidare studier. Genom att välja högskoleförberedande kurser inom ramen för programfördjupning och det individuella valet till exempel matematik 2, svenska 3, engelska 6, och historia 1a2 ökar du dina möjligheter inför framtida yrkesval. Möjligheter öppnas till yrken som exempelvis sjuksköterska, tandsköterska, ambulanssjuksköterska, psykolog, polis, socionom

Kursplan

Åk 1

Matematik 1a, 100 p
Engelska 5, 100
Idrott och hälsa 1, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200
Specialpedagogik 1, 100 p

Åk 2

Idrott och hälsa 1, fortsättning
Svenska/svenska som andraspråk 2, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Historia 1a1, 50 p
Medicin 1, forts
Psykiatri, 100 p
Specialpedagogik 1, forts
Svenska/svenska som andraspråk 2, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Matematik 2a, 100 p, elevens val
Barnhälsovård, 100 p, elevens val
Individuellt val, 100 p

Åk 3

Samhällskunskap 1a1, 50 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Hälsopedagogik 1, 100 p
Psykologi 1, 50
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Vård- och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
Akutsjukvård, 200 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Individuellt val, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Maria Hylander
0380-51 81 38
maria.hylander@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Anders Crona
0380-51 88 79
anders.crona@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.