Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och världen ser ut och fungerar. Du kommer att läsa samhällskunskap och historia men också kriminologi, religion och geografi. Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar politiskt, socialt, religiöst, kulturellt och ekologiskt. Om du är intresserad av globala frågor, vill arbeta för någon internationell organisation eller arbeta med att representera Sverige utomlands är detta inriktningen för dig. I kursen Internationella relationer läggs fokus på hur olika stater, internationella organisationer, multinationella företag och massmedier samspelar med varandra på den internationella arenan.