Här lär du dig hur massmedier som radio, TV och tidningar arbetar samt hur dessa massmedier påverkar dig och samhället. Du får även praktiskt lära dig medieproduktion inom digitalt skapande, till exempel stillbildsfotografering, ljudproduktion samt film- och TV-produktion. Du får en grundläggande kunskap inom journalistik, medier och reklam. En viktig del är även att du lär dig förstå andra kulturer, livsstilar och mediers påverkan. Du får lära dig grunderna i ett par av Adobeprogrammen, i första hand Photoshop och Premiere Pro.