Du får lära dig grunderna i det som en frisör bör kunna såsom klippning, färgning, permanent, långhårsuppsättning med mera. Träning sker på kunder i skolans salong, modeller och dockor. De frisörtekniska ämnena är både teoretiska och praktiska. Vi tränar dessutom på service och försäljning, samt på hantering av kundrelaterade situationer. Undervisningen sker i ändamålsenliga och fräscha lokaler. Vi har fullgod ventilation både när det gäller luftväxling och vid tillredningsplatserna. Vi undervisar om ergonomi och om hur du kan hantera kemikalier på ett bra sätt. Lärarna har lång erfarenhet från branschen och yrkeslivet.

Sista terminen i årskurs 3 erbjuds eleverna att göra ett delprov. Provet bedöms av frisörföretagarnas utbildningsnämnd och bekostas av eleven själv.