Under utbildningen får du lära dig hur motorer fungerar, att installera larm, antenninstallationer och installationer inom bostäder och industrier. Du läser in teoretisk elbehörighet under din utbildning för att senare kunna få ett elcertifikat. Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området för att som installationselektriker kunna installera elutrustning i privatbostäder, industri och offentlig verksamhet. Du får lära dig att installera och driftsätta belysning, tele, larm, passersystem, säkerhetssystem, datanät, bredband, kabel-TV med mera. Du kan även arbeta med underhåll och service, det vill säga förebygga och reparera fel. Du lär dig de lagar och förordningar som gäller vid elarbete.

Utbildningen ger dig kunskaper om olika materials egenskaper och om hur verktyg används. Här erbjuds du kurser i mobila arbetsplatsformer och liftkörkort. Därför läggs fokus på arbetsmiljö och elsäkerhet. Målet för inriktningen Elteknik är att du ska få grundläggande kunskaper i att planera, installera och underhålla elanläggningar med god säkerhet. Om du vill jobba fritt och självständigt och tycker att det är kul att lösa tekniska problem så kommer du att trivas i elteknikbranschen.

Detta kan du arbeta som efter utbildningen
Distributions-, installations- och industrielektriker, hisstekniker, järnvägstekniker, larm- och säkerhetstekniker, tele- eller kommunikationstekniker.