Automationsinriktningen är för dig som gillar att använda samt uppfinna nya tekniska lösningar för att bygga upp och styra automatiska processer (produktionsutrustningar i tillverkningsindustrin, robotar med mera). Du får kunskap om el, mekanik samt programmering för att kunna förstå de olika system som finns inom tillverkningsindustrin samt fastighetsbranschen. Du lär dig att styra olika utrustningar via dator, CAD-teknik, reglertekniska kretsar samt programmering och underhåll av robot. Kunskaperna kommer du att får använda för att lösa praktiska problem.

I utbildningen ingår 15 veckors praktik på ett företag med el- och automationsinriktning. Här finns goda möjligheter att utöka dina kunskaper och även till fortsatt anställning efter skolan. Du blir förberedd för att kunna arbeta med installation, underhållsarbete och felsökning i industriella el- och automationsanläggningar.

Detta kan du arbeta som efter utbildningen
Drift- och underhållstekniker, industrielektriker, robottekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, PLC- programmerare, hisstekniker eller resemontör.