Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Viktiga områden som behandlas är privatjuridik och affärsjuridik. Inom privatjuridiken studerar du exempelvis regler för äktenskap och samboförhållande. Inom affärsjuridiken lär du dig exempelvis regler som gäller när företag gör affärer med varandra. Du lär dig mer om bland annat straffrätt, EU–rätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Inriktningskurser

Affärsjuridik, 100 p
Filosofi 1, 50 p
Psykologi 2a, 50 p
Rätten och samhället, 100 p

Programfördjupningar

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Retorik, 100 p