I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhället. Du lär dig om olika typer av företag och företagsformer och du utvecklar förståelse för hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Du får kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel och om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Här diskuterar vi orsakssamband och följder av olika beslut. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang. Du får kunskap om det juridiska och moraliska ansvar som krävs för att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande genom Ung Företagsamhet (UF). Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningskurser

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Matematik 3b, 100 p

Programfördjupningar

Företagsekonomi – specialisering, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Marknadsföring, 100 p