Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper förarbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier på exempelvis folkhögskola.

Programfördjupningskurser

Hem- och konsumentkunskap 1
Historia 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Samhällskunskap – arbetslivets villkor
Administration 1
Service och bemötande 1

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).