Du får grundläggande kunskaper inom hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig också hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden. Efter utbildningen ska du ha fått med dig grundläggande kunskaper och färdigheter, så att du i framtiden ska kunna arbeta inom exempelvis industri och med lättare monterings­arbeten.

Programfördjupningskurser

Industriell produktion 1
Godshantering – truck
Hantverksteknik 1
Material och verktyg 2
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2
Sammanfogningsteknik 1
Sammanfogningsteknik 2
Verkstadsteknik – grund

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).