Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar, såväl utomhus som inomhus. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader.

Programfördjupningskurser

Bygg och anläggning 2
Bygg och anläggning 3
Material och verktyg 1
Material och verktyg 2
Hantverkstekniker 1
Hantverkstekniker 2
Måleri 1
Fastighetsskötsel - inre miljö
Fastighetsskötsel - byggnation

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).