Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Du får grund­läggande kunskaper kring marknadsföring, inköp, försäljning samt hur man arbetar med transport och distribution av varor. Du får också lära dig om administrativt arbete och arbete med ekonomi. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

Programfördjupningskurser

Mat och butik 1
Mat och butik 2
Handel 2
Inköp och logistik 2
Information och kommunikation 2
Service och bemötande 2
Administration 2
Form och design

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).