Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hantverk och produktion

Du får grundläggande kunskaper inom hantverkshistoria, hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig också hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden.

Du läser
• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska som andraspråk

Programfördjupningar

Programfördjupning produktion
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Verkstadsteknik - grund
• Hantverkstekniker 1
• Hantverkstekniker 2
• Material och verktyg 2
• Sammanfogningsteknik 1
• Sammanfogningsteknik 2
• Godshantering - grund

Programfördjupning skapande
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Service och bemötande 1
• Digitalt skapande
• Form- och design - Specialområde
• Hantverkstekniker 1
• Hantverkstekniker 2
• Material och verktyg 2

Programfördjupning service
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Service- och bemötande 1
• Handel 1
• Praktisk marknadsföring
• Digital kompetens
• Digitalt skapande
• Entreprenörskap
• Form- och design -specialområde

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

Betyg

Som betyg för godkända resultat används E, D, C, B och A, där A är högsta betyg. För den elev som inte uppnått kraven för betyg E, sätts inte betyg.

Du läser

Hantverk och produktion
Programgemensamma ämnen

Form och design
Hantverk och produktion
Material och verktyg 1
Programfördjupningar
Industriell produktion
Godshantering – truck
Hantverksteknik 1
Material och verktyg
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2
Sammanfogningsteknik 1
Sammanfogningsteknik 2
Verkstadsteknik – grund

Kontakt

Expandera Minimera

Programansvarig
Henrik Karlstedt
0380-51 82 06
henrik.karlstedt@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Pernilla Swahn Heikkinen
0380-51 82 86
pernilla.swahn.heikkinen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.