Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mentorstid

Varje klass har en eller flera mentorer. Detta är lärare som arbetar på skolan och som har huvudansvaret för klassen. Varje vecka finns schemalagd tid som kallas mentorstid. Här har klassen möjlighet att lyfta saker de vill diskutera till exempel.

På mentorstiden möts klassen och mentorerna. Här kan eleverna lyfta saker de vill diskutera, de får information från skolan, här genomförs värdegrundssamtal och ibland hålls det klassråd på denna tid.

Tanken med att ha en eller flera mentorer knutna till en specifik klass är att alla elever ska ha minst en vuxen som de alltid kan kontakta om de undrar något eller vill lyfta något. Naturligtvis kan alla elever komma till vem som helst i vår personal och prata om något de undrar över eller vill ha sagt men för många är det lättare att ha en mentor som man kan lära känna och prata med.

Ett mentorskap innebär att man har koll på hur eleverna i ens klass mår och om någon till exempel behöver extra hjälp eller stöd i något. De går också på pedagogisk konferens tillsammans med sin rektor, specialpedagog och elevhälsa ett par gånger per termin för att diskutera hur klassen har det, om någon behöver extra stöd i sina studier och liknande. Allt för att du som elev ska få så bra möjligheter som möjligt hos oss på Brinellgymnasiet.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnsiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.