Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Gymnasieråd

På Brinellgymnasiet är vi noga med att våra elever ska ha inflytande över sin skoldag och skolmiljö. I varje klass utses elevrepresentanter och elevskyddsombud.

Elevrepresentanterna kallas några gånger per termin till ett möte med sin rektor. Här får de tillfälle att tillsammans med rektor diskutera aktuella ämnen och ta upp saker de önskar att rektorn skall veta om. Några från varje "Rektor möter elever" är också delaktiga i det som kallas gymnasieråd.

Gymnasierådet sammankallas också ett par gånger per termin. Här möter eleverna skolchefen och aktuella ämnen och frågor diskuteras här. Många frågor som tas upp på Gymnasierådet tar eleverna sedan upp på klassråd och "Rektor möter elever". De tar sedan med sig detta tillbaka till gymnasierådet för att alla elevers röster ska kunna höras.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnasiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.